CESTY CÍSAŘOVNY SISI, JEJÍ STOPY NA PARDUBICKU A JEJÍ LÁSKA K PIVU

17.09.2023

Srdečně zveme na PŘEDNÁŠKU S AUTOGRAMIÁDOU
JUDr., PhDr. Dagmar Beňakové, Ph.D., LL.M.,
autorky knih Toulky po stopách císařovny Sisi a Za sluncem po stopách císařovny Sisi.

od 15 hodin v areálu starého pivovaru - Pivovarská 585, Vysoké Mýto 566 01

Knihy na akci bude možno zakoupit a získat věnování od autorky.

O autorce: JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M., vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor německá a rakouská studia). Absolvovala řadu zahraničních pobytů, během nichž se věnovala právu, historii i cizím jazykům. Nyní pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V minulosti externě vyučovala na Právnické fakultě a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.Pod svým rodným příjmením (Černá) publikovala jednu monografii, celou řadu článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících a kolektivních monografiích. Jeden z příspěvků vyšel také pod jejím současným příjmením. 

Ve volném čase se věnuje hlavně své rodině, četbě a cestování.Již od dětství putuje po stopách císařovny Alžběty Rakouské, zvané Sisi. Stejně intenzivně sbírá a studuje veškerou dostupnou literaturu o císařovně, a to nejen v češtině, ale především v němčině, dále v angličtině, francouzštině, maďarštině, italštině a španělštině. Od svých vysokoškolských studií také k tomuto tématu vyhledává v archivech a knihovnách primární prameny. 

Je nám velkým potěšením, že naše akce jest propojena s akcí Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Zastavení v pivovaru proběhne hned 2x , a to v 15 a v 17hodin. 

Zde je anotace k akci muzejnické: Evropské dědictví s cestou za pivem

Bohatou historii vaření piva ve Vysokém Mýtě dnes okolo sebe najdeme jenom v náznacích a mnohdy je našim zrakům skryta zcela. Při Dnech evropského dědictví na to upozorní muzejníci při dvou vycházkách městem.

Vycházka vždy začne u bývalé radnice (dnes IC) na náměstí PO II. V tomto objektu navštívíme sklepení a prohlédneme si zbytky dřevěného pivního potrubí. Další kroky povedou na roh náměstí a Střibříkovy ulice, kde stával první měšťanský pivovar. O něco dále, pod botanickou zahradou, nás seznámí ředitel Orlického muzea v Chocni Michal Hofman s historií a využitím tzv. lednice. Odsud se přepravíme autobusem RTO k měšťanskému pivovaru na Pražském předměstí a povíme si něco o jeho historii.