MINULOSTI DÁVÁME BUDOUCNOST.                                                                                                      JDEME ZA NÍ. POJĎTE S NÁMI...

Příležitost podpořit jak jednotlivce, tak projekt většího rozsahu, má každý. Můžete si vybrat, zda jen finančně přispějete nebo přímo darujete potřebnou věc, službu, zboží nebo svůj čas. Pokud se rozhodnete přispět finančně, budete vždy přesně vědět, k jakému účelu byly peníze využity.

Jsme přesvědčeni, že jsme schopni dodat našim dobročinným projektům velkou přidanou hodnotu a dotáhnout je do konce. Jednotlivé příběhy pro nás nekončí předáním daru. Zajišťujeme, že dar nebo podpora je opravdu využita na daný účel a rádi příjemce podporujeme i v dalších aktivitách tak, aby se stali na nadačním fondu v budoucnu zcela nezávislými. Naše příběhy ani projekty neopouštíme, ale sledujeme je, kontrolujeme a vracíme se na místa, kde jsme pomohli, a zajímá nás, jak příběhy pokračují.

Ať už vás k nám přivedla touha pomoci nebo pomoc potřebujete, jsme rádi, že jste tu a my jsme tu pro vás.

Nově nás můžete podpořit přes  givf.cz 

Při nakupování už nikdy nezapomenete udělat dobrý skutek, děkujeme!

odkaz na návod: https://givt.cz/aplikace</p>


Děkujeme tímto GIVTU www.givt.cz za možnost příspěvk i skvělou anketu o nejlepšího doborovolníka. Bylo v ní vybráno 15 nejleoších a mezi nimi je i naše dobrovolnice Stáňa Zákravská!!! Děkujeme také café Milenial za dar pro Stáňu.

CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity
 

Pomáháme revitalizovat stavby / věci finanční podporou

Snažíme se poskytnout finanční pomoc těm, kteří mají zajímavý projekt, ale je pro něj zapotřebí více zdrojové financování. Převážně jde o situace, kdy není šance se dostat do dotačního programu.

Soběstačnost projektu  

Snažíme se předmět projektu dostat do tak dobré kondice, aby začal být alespoň částečně soběstačný. Jeho majitelé v takové chvíli již stojí pevně na nohou. Jejich vize se realizuje a získává nezávislost na cizích zdrojích.

Zajišťujeme právní i jiné odborné  poradenství pro správu staveb, věcí i lidských potřeb

Některé služby si jednotlivci v náročné životní etapě, mnohdy celé rodiny s dětmi, či  majitelé předmětu projektu, ať již stavby /věci nemohou dovolit, my se jim snažíme maximálně vyjít vstříc a poskytnout vlastní zkušenosti.

Pomoc jako zdravá infekce

Našim cílem je, aby vybraný projekt získal pevné základy (je to individuální: elektrický jistič, střecha nad hlavou, nebo nový motor :-)) a jasný budoucí směr fungování.  Věříme, že v momentě, kdy dostane novou šanci, naše pomoc se znásobí a projekt pomůže zase jiným.

Za čím a jak jdeme ...

 Z výtěžku své činnosti nadační fond mimo jiné poskytuje účelnou materiální pomoc i nemateriální podporu objektům kulturního, duchovního a industriálního dědictví, zejména, pokud směřuje na záchranu a obnovu historických, architektonických památek a projektů nabízejících propojení záchrany zanedbaného dědictví a vize jeho efektivního využívání ve prospěch místa, přírody, člověka, nejlépe k obnově rodinných vztahů a sounáležitosti navenek vůči komunitě místní, regionální a společenské. Prostřednictvím obnovy objektů, nemovitého a movitého charakteru, nadační fond vytváří příznivé podmínky k jejich následnému využití, ideálně i pro obecně prospěšné účely, vždy s respektem k přírodě a okolní krajině. Za tímto účelem navazuje a aktivně rozvíjí kontakty s třetími subjekty v tuzemsku a zasazuje se také o aktivní spolupráci se zahraničními partnery. 

JAK POMÁHÁME

Aktuální projekty
 A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí

 

   DĚKUJEME  

          👏